Kontali.com

To front page

Conference logos

Produktivitetskonferansen 2024

Tema kommer!

29. oktober er det klart for Produktivitetskonferansen 2024 her i Kristiansund! I 25 år har vi arrangert Produktivitetskonferansen og vi gleder oss til å holde årets konferanse igjen i år, hvor kompetanseheving og nettverksbygging er i fokus.

Kompetanseheving og nettverksbygging på merdkanten

På høsten hvert år inviterer Kontali til Produktivitetskonferansen i Kristiansund. Konferansen har som mål å være en arena der produsentene som står nærmest fisken i det daglige kan møtes og utveksle erfaringer og innsikt sammen med aktører fra resten av verdikjeden. Kombinasjonen av innsiktsfulle presentasjoner og en uformell ramme gjør at deltakerne kommer tilbake år etter år.

Reis til Kristiansund med god grunn!

  • Møt spennende mennesker og bygg nettverk
  • Lær av verdensledende aktører innen akvakultur
  • Utveksle erfaringer fra merdkanten

Hvem deltar?

Deltakerlisten har de siste årene inkludert om lag 250 deltagere innen oppdrett, forvaltning, bank og finans, samt leverandører, forskningsmiljø og studenter.

Tema for konferansen

Temaene som presenteres skal i hovedsak bidra til å øke kunnskap om praktiske tilnærminger for å oppnå økt produktivitet. Kontali oppsummerer laksegenerasjoner nasjonalt og globalt, med hensyn til produktivitet og markedsutvikling.

Veterinærinstituttet har også sin første løypemelding for fiskehelseåret. I tillegg vil en rekke foredragsholdere komme for å presentere spennende og dagsaktuelle temaer.

Spørsmål?

Har du spørsmål vedrørende konferansen, eller ønsker du å være utstiller?

Subscribe to our newsletter

Subscribe to Kontali’s newsletter to get the latest news and updates about seafood data.

Subscribe now