Kontali.com

To front page

Conference logos

Produktivitetskonferansen 2024

Program

Tirsdag 1. november

Møteledere: Ida Seljevoll Skancke og Ragnar Rønning

11.00

Registrering

Caroline kurs- og konferansesenter

Vi sjekker trykket; og hvor skoen trykker

12.00

Velkommen

Ida Seljevoll Skancke, Kontali

12.10

Produktivitetsbarometer

Ragnar Nystøyl, Kontali

12.35

Fiskehelsebarometer

Cecilie Walde, Veterinærinstituttet

12.55

Markedsbarometer

Lars Daniel Garshol, Kontali

13.15

Lunsj

Sår – et svært problem!

14.15

Sår – En sykdom eller et symptom

Lene Høgset, MSD Animal Health

14.40

Produksjonsfisk. Er vi klar over hvor stort problemet er?

Aud Skrudland, Mattilsynet

15.05

Fiskevelferd – Legger vi lista for høyt og river vi i forsøket?

Audhils Blomsø, Optoscale

Kaffepause

15.30

Kaffepause

Vi holder fisken kjær

16.00

Ta fiskevelferd på alvor

Lars Backer, FLS

16.25

En rensefisk sine bekjennelser

Lars Botten, Lerøy Midt

16.50

Norsk Sjømatnæring. Skråblikk fra en investor

Hogne Tyssøy

17.20

Slutt dat 1

19.30

Felles middag

Onsdag 2. november

Møteledere: Ida Seljevoll Skancke og Ragnar Rønning

11.00

Registrering

Caroline kurs- og konferansesenter

Vi sjekker trykket; og hvor skoen trykker

12.00

Velkommen

Ida Seljevoll Skancke, Kontali

12.10

Produktivitetsbarometer

Ragnar Nystøyl, Kontali

12.35

Fiskehelsebarometer

Cecilie Walde, Veterinærinstituttet

12.55

Markedsbarometer

Lars Daniel Garshol, Kontali

13.15

Lunsj

Sår – et svært problem!

14.15

Sår – En sykdom eller et symptom

Lene Høgset, MSD Animal Health

14.40

Produksjonsfisk. Er vi klar over hvor stort problemet er?

Aud Skrudland, Mattilsynet

15.05

Fiskevelferd – Legger vi lista for høyt og river vi i forsøket?

Audhils Blomsø, Optoscale

15.30

Kaffepause

Vi holder fisken kjær

16.00

Ta fiskevelferd på alvor

Lars Backer, FLS

16.25

En rensefisk sine bekjennelser

Lars Botten, Lerøy Midt

16.50

Norsk Sjømatnæring. Skråblikk fra en investor

Hogne Tyssøy

17.20

Slutt dag 1

19.30

Felles middag

Spørsmål?

Har du spørsmål vedrørende konferansen, eller ønsker du å være utstiller?

Subscribe to our newsletter

Subscribe to Kontali’s newsletter to get the latest news and updates about seafood data.

Subscribe now